ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ: ΠΝΕ145, ΠΝΕ402, ΠΝΕ142, ΠΝΥ515

Φοιτητές επί πτυχίω που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα:

  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στο εκπαιδευτικό Σύστημα,
  • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία,
  • Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική πολιτική,
  • Θέματα Φιλοσοφίας Παιδείας

 

Παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή στην ομάδα με τον παρακάτω κωδικό:

 

Όσοι έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή TEAMS πηγαίνουν στο συμμετοχή ή δημιουργία ομάδας → Συμμετάσχετε σε μια ομάδα με κωδικό:

Κωδικός Ομάδας: u5bw3rz

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα παραπάνω μαθήματα παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή το αργότερο μέχρι Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

 

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ: ΠΝΕ823, ΠΝΕ823ΥΠ, ΠΝΥ404, ΠΝΕ807, ΠΝΕ143

Φοιτητές επί πτυχίω που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα:

  • Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας και του Νεοελληνικού Πολιτισμού Ι,
  • Οργάνωση Σχολείου και Τάξης,
  • Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης
  • Ιστορία και φιλοσοφία της Παιδείας: Κινήματα και εκπρόσωποι (9ος– 19οςαι)
  • Ιστορία και φιλοσοφία της Παιδείας: Κινήματα και εκπρόσωποι (9ος– 19οςαι) (ΥΠ)

 

Παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή στην ομάδα με τον παρακάτω κωδικό:

 

Όσοι έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή TEAMS πηγαίνουν στο συμμετοχή ή δημιουργία ομάδας → Συμμετάσχετε σε μια ομάδα με κωδικό:

Κωδικός Ομάδας: kknznfn

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα παραπάνω μαθήματα παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή το αργότερο μέχρι Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

 

Από τον διδάσκων