ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φοιτητές επί πτυχίω που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα ” ΠΝΥ 130- Προσχολική Παιδαγωγική – Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις”

παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή με τον κωδικό knur7fr  μέσω της εφαρμογής MSTEAMS

Φοιτητές επί πτυχίω που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα ” ΠΝΕ 812- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ”

παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή με τον κωδικό    muo9h12  μέσω της εφαρμογής MSTEAMS

                                                                                                Η διδάσκουσα