Παρακαλούνται οι φοιτήτριες /φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου 2021 στα παρακάτω μαθήματα του εαρινού εξαμήνου:

1. ΠΝΕ149_ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΙ

2. ΠΝΕ136_ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ,

να ενημερωθούν για τον κωδικό εξέτασης του κάθε μαθήματος από τις σχετικές ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ecourse.

Καλή επιτυχία!