Οι  επί πτυχίω φοιτητές που έχουν δηλώσει να εξεταστούν στις 19- 6- 2020, στο Μάθημα ΠΝΕ818 “Θέματα Πρακτικής Άσκησης στην Προσχολική Εκπαίδευση Ι”, μπορούν να εισέλθουν την ημέρα της εξέτασης με τον κωδικό
στην Τάξη που έχω ορίσει με την ονομασία του Μαθήματος. Επιπλέον, σας παρακαλώ απαντήστε, αν ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος τελικά στις εξετάσεις και στο προσωπικό μήνυμα που σας έχω στείλει προκειμένου να συνεννοηθούμε για τον τρόπο εξέτασης.
Από τη διδάσκουσα