Όσοι/ες έχετε στείλει τα πτυχία Lower και έχετε απαλλαγή από την Ορολογία Ι ΔΕΝ θα δώσετε εξετάσεις. Θα χρειαστεί χρόνος για να περαστούν από τη Γραμματεία οι απαλλαγές – δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Επομένως όσοι/ες έχετε απαλλαγή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ MsTeams γιατί δημιουργείτε πρόβλημα σ’αυτούς που πρόκειται να εξεταστούν.
Η διδάσκουσα