Παρακαλούνται  οι φοιτητές επί πτυχίω που θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα  της κ Παγγέ, να στείλουν email επιβεβαίωσης συμμετοχής στην εξέταση μέχρι 17/6/2020 στο jpagge@uoi.gr και  να ενεργοποιήσουν την σύνδεσή τους με το MS teams. Στις 19/6/2020  να συνδεθούν στον ανάλογο κωδικό τάξης TEAMS, την αναγραφόμενη ώρα 

ΠΝΥ303Εισαγωγή στην Υπολογιστική ΣτατιστικήΠαγγέ
team code= e8aug8t  
Προφορικά με  MS TEAMS Παρασκευή 19/6/2020
 (9:00-9.30)
ΠΝΥ302Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εκπαίδευση στις Νέες ΤεχνολογίεςΠαγγέ
782otgz  
Προφορικά με  MS TEAMS Παρασκευή 19/6/2020
 (9:30-10:30)
ΠΝΕ305Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ ΙΠαγγέ
ex7jw1w  
Προφορικά με  MS TEAMS Παρασκευή 19/6/2020
(10.30-11:00)
ΠΝΕ310Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ ΙΙΠαγγέ
782otgz  
Προφορικά με  MS TEAMS Παρασκευή 19/6/2020
 (11:00-11:30)

Από τη διδάσκουσα