Η ανακοίνωση αυτή αφορά τις/τους επί πτυχίω φοιτήτριες/-ές (στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών) που έχουν δηλώσει και σκοπεύουν να εξεταστούν στο μάθημα Μαθηματικά των Προνηπίων και των Νηπίων σε αυτή την εξεταστική περίοδο.

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος θα βγουν στο ecourse του μαθήματος.

Σε περίπτωση που δεν είστε εγγεγραμμένοι, φροντίστε να εγγραφείτε άμεσα.

Ιωάννινα, 02-06-2020

Η διδάσκουσα