Το μάθημα της Επιχειρηματικότητας στοχεύει στη μετάδοση βασικών γνώσεων λειτουργίας επιχειρήσεων, οικονομίας των επιχειρήσεων και στρατηγικού σχεδιασμού. Οι φοιτητές αναμένεται να κατέχουν δεξιότητες ανάλυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (εσωτερικού – εξωτερικού), διαμόρφωσης επιχειρηματικών μοντέλων και καθορισμού βασικών στρατηγικών της επιχείρησης. Οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας των επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως στελέχη επιχειρήσεων, σύμβουλοι μελετητές και/η ως επιχειρηματίες.


Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης εργασίας, καθώς και κάποιοι εξ αυτών θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια προσομοίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης με τη χρήση καινοτόμου εξειδικευμένου λογισμικού (Business Games που προσομοιώνουν τις λειτουργίες της αγοράς).

Το μάθημα προσφέρεται κάθε Δευτέρα (13:00-15:00) και Πέμπτη (13:00-15:00) στις αίθουσες διδασκαλίας του τμήματος Οικονομικών Επιστημών (κτίριο βιβλιοθήκης).