Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι την Τετάρτη 12/10/2022 και Πέμπτη 13/10/2022 τα μαθήματα του κ. Θάνου δεν θα πραγματοποιηθούν.

Από το Διδάσκοντα