Προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εμβόλιμη εξεταστική Ιουνίου 2020 στα μαθήματα:
α) Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας (Γ’ Εξ.)
β) Κουλτούρα και Κοινωνία (Η΄εξ)
Ενημερώνεστε ότι η εξ αποστάσεως εξέταση των παραπάνω μαθημάτων θα γίνει προφορικά  μέσω της πλατφόρμας MS Teams και ότι σας έχει αποσταλεί στο πανεπιστημιακό σας mail ο κωδικός των μαθημάτων προκειμένου να εγγραφείτε στο MS Teams.
Ιωάννινα, 02-06-2020
Η Διδάσκουσα