*Την Δευτέρα 14 Ιουνίου και ώρα 6 μ.μ. θα εξεταστεί το μάθημα “Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία” (προφορική εξέταση), μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.  Στην πλατφόρμα e-course, έχει αναρτηθεί ο σχετικός σύνδεσμος (link).

*Την Δευτέρα 14 Ιουνίου και ώρα 6.30 μ.μ. θα εξεταστεί το μάθημα “Ελληνική Γλώσσα και ΜΜΕ. Εκπαιδευτικές εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο” (προφορική εξέταση), μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Στην πλατφόρμα e-course, έχει αναρτηθεί ο σχετικός σύνδεσμος (link).

*Την Δευτέρα 14 Ιουνίου και ώρα 8 μ.μ θα γίνουν οι εξετάσεις φοιτητών που έχουν ζητήσει προφορική εξέταση και έχουν προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση. Στην πλατφόρμα e-course, έχει αναρτηθεί ο σχετικός σύνδεσμος (link).