Οι διαλέξεις των μαθημάτων “Μικροβίωμα και Νόσος” και “Χρωμοσωματικές αλλοιώσεις και ρύπανση περιβάλλοντος¨ ξεκινάνε από την Τετάρτη 24/02/2021 και ώρα  17.00-19.00.

Ο κωδικός των μαθημάτων στο MSTeams είναι zxk4n65.