Ο κωδικός teams του μαθήματος του ΔΠΜΣ , “Πράσινη Επιχειρηματικότητα”  είναι  idekcq0
Η διδάσκουσα