Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να δώσετε το Μάθημα «ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΙ – ΠΝΕ  819», έχουν δοθεί διευκρινήσεις στο ecourse του μαθήματος.
 
Η διδάσκουσα