Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να δώσετε το Μάθημα «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΠΝΕ 820»έχουν δοθεί διευκρινήσεις στο ecourse του μαθήματος.
 
Η διδάσκουσα