Η ανακοίνωση αυτή αφορά όσες και όσους έχουν γραφτεί στα Εργαστήρια της Διδακτικής Μαθηματικών ΙΙ, αλλά δεν έχουν γραφτεί στο ecourse του μαθήματος. Πρόκειται για την τελευταία ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στο εξής,η ενημέρωση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ecourse.

Tα εργαστήρια του μαθήματος Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ συνεχίζονται με ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί το 2ο Εργαστήριο με συνάντηση στο ms teams και έχουν ανατεθεί εργασίες, οι οποίες έχουν ημερομηνία παράδοσης 3 Μαΐου 2020.

Καλείστε να εγγραφείτε στο ecourse και να ενημερωθείτε από τις αναρτημένες ανακοινώσεις για το υποστηρικτικό υλικό, τα θέματα των εργασιών και τον τρόπο παράδοσής τους. Ενημέρωση σχετικά με την ομάδα του μαθήματος στο ms teams υπάρχει επίσης στο ecourse.

Σε περίπτωση που δεν παραδώσετε τις εργασίες μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, αυτόματα θεωρείται ότι δεν εκπληρώσατε τις υποχρεώσεις του μαθήματος και, ως εκ τούτου, δεν μπορείτε να περάσετε το μάθημα.

 

Η διδάσκουσα

Ιωάννινα, 14-04-2020