Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του 3ου έτους, που παρακολουθούν το μάθημα “ΠΝΕ149 – Διδακτική των Εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο ΙΙ” να δηλώσουν το ζευγάρι με το οποίο θα παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά εργαστήρια του μαθήματος και θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση ακολουθώντας το σύνδεσμο https://forms.gle/V94TJ1sKteG4v9rd6, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και πατώντας υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • Συμπληρώστε με προσοχή και όλα τα στοιχεία σας γιατί αφότου υποβάλετε τη φόρμα, δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές.
  • Σε περίπτωση που δεν έχετε ζευγάρι, υποβάλετε τη φόρμα συμπληρώνοντας τα στοιχεία μόνο του πρώτου ατόμου.
  • Κάθε ζευγάρι υποβάλει ΜΟΝΟ μία δήλωση.
  • Σε περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος ή θέλετε να διορθώσετε κάτι στη δήλωσή σας, παρακαλώ απευθυνθείτε στη διδάσκουσα του μαθήματος.
  • Μπορείτε να δηλώνετε τα ζευγάρια σας μέχρι και την 21η Φεβρουαρίου 2023 στις 17:00 η ώρα.

Κατόπιν της παραπάνω προθεσμίας η φόρμα θα σταματήσει να δέχεται δηλώσεις.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία.
Καλή αρχή!

Από τη διδάσκουσα