Ανθρώπινα Δικαιώματα & Εκπαίδευση_ΠΝΕ 822Το επόμενο μάθημα θα πραγματοποιηθεί  κανονικά

και σύμφωνα με το πρόγραμμα την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου στις 9.00 π.μ.στο Αμφιθέατρο