Το μάθημα 418α Παιδική Λογοτεχνία Στ εξ Υ θα ξεκινήσει στις 17 Φεβρουαρίου. Θα διδάσκεται σε δυο Ομάδες
Α Ομάδα  από Α-Μητση     ώρα 3-6μμ         Αίθουσα Σεμιναρίων
Β Ομάδα  από Μητσιο-Ω    ώρα 6-9 μμ        Αίθουσα Σεμιναρίων
Η διδάσκουσα