Το μάθημα Το Γένος/Φύλο στην Παιδική Λογοτεχνία θα πάρει φοιτητ μόνο του Β εξαμήνου και έχει όριο αριθμού. Εγγράφεστε  στέλνοντας το μητρώο σας και το όνομά σας στο e-mail: m.goukou@uoi.gr

Η διδάσκουσα