Η σημερινή προγραμματισμένη ομιλία και συζήτηση για το έργο της Άλκης Ζέη (Τετάρτη  8/3/2023 και ώρα 4μμ) αναβάλλεται.
Θα βγει ανακοίνωση για νέα ημερομηνία.
Από τον διδάσκοντα