Την Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο εργαστηριακό μάθημα (ανακεφαλαίωση και ασκήσεις) στο πλαίσιο του Υποχρεωτικού μαθήματος του Α’ εξαμήνου «Εισαγωγή στην Ψυχολογία».

Το εργαστηριακό μάθημα θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS Teams Microsoft και θα πρέπει να το παρακολουθήσουν συγχρόνως όλοι οι φοιτητές, ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία ανήκαν κατά τα προηγούμενα εργαστηριακά μαθήματα.

Παρακαλούμε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεσή σας στο MS Τeams και να συνδεθείτε στην διαδικτυακή αίθουσα με τον κωδικό: uuv3ll3 στις 12.00 ακριβώς.

 

Οι διδάσκουσες

Έφη Κατσαδήμα

Μάγδα Ντίνου