ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Τη Δευτέρα 4 – 3 – 2024 θα γίνει εξ’ αποστάσεως μάθημα (μέσω του MS Teams) στις ώρες 12 μμ. – 3.00 μμ. (με βάση το πρόγραμμα μαθημάτων).
Ο κωδικός της ομάδας του μαθήματος είναι: 8blo0di
=========================================================

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

Τη Δευτέρα 4 – 3 – 2024 θα γίνει εξ’ αποστάσεως μάθημα (μέσω του MS Teams) στις ώρες 3.00 μμ. – 6.00 μμ. (με βάση το πρόγραμμα μαθημάτων).

Ο κωδικός της ομάδας του μαθήματος είναι: 7gk4a1l