Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ή πρόκειται να δηλώσουν το μάθημα Σχεδιασμός και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο να γραφτούν και στο ecourse του μαθήματος, ώστε να λαμβάνουν ενημερώσεις και ειδοποιήσεις σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος. Υπάρχει ήδη αναρτημένη σχετική ανακοίνωση στο ecourse.

H διδάσκουσα

Ιωάννινα, 23-03-2020