Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 θα προσφέρεται νέο μάθημα επιλογής από το 5ο εξάμηνο με τίτλο «Η αξιολόγηση στην προσχολική εκπαίδευση». Το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Τρίτη 6-9 μ.μ. στην Αίθουσα Α2.

Η διδάσκουσα

Ευστρατία Σοφού