Την Πέμπτη 10 Ιουνίου και ώρα 6-9 μ.μ. θα εξεταστεί το μάθημα «Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ξένης γλώσσας», μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Η εξέταση (γραπτή εξέταση και παράδοση εργασίας) θα διεξαχθεί σε δύο αίθουσες, στις οποίες οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να ενταχθούν ως μέλη. Στην πλατφόρμα ecourse έχουν αναρτηθεί οι σύνδεσμοι. (links).

Την Δευτέρα 14 Ιουνίου και ώρα 3-6 μ.μ. θα εξεταστεί το μάθημα «Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο και επικοινωνιακή προσέγγιση », μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Η εξέταση (γραπτή εξέταση και παράδοση εργασίας) θα διεξαχθεί σε δύο αίθουσες, στις οποίες οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να ενταχθούν ως μέλη. Στην πλατφόρμα ecourse έχουν αναρτηθεί οι σύνδεσμοι (links).

Από το γραφείο της διδάσκουσας