Την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 3-6 μ.μ. θα εξεταστεί το μάθημα «Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ξένης γλώσσας», μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Η εξέταση (γραπτή εξέταση και παράδοση εργασίας), θα πραγματοποιηθεί σε μία αίθουσα.
Στην πλατφόρμα ecourse (Ανακοινώσεις), ο σχετικός σύνδεσμος (link).

Την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 6-9 μ.μ. θα εξεταστεί το μάθημα «Ελληνική γλώσσα και ΜΜΕ-Εκπαιδευτικές εφαρμογές στο νηπιαγωγείο», μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Η εξέταση (γραπτή εξέταση και παράδοση εργασίας), θα πραγματοποιηθεί σε μία αίθουσα.
Στην πλατφόρμα ecourse (Ανακοινώσεις), ο σχετικός σύνδεσμος (link).

Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 12-3 μ.μ. θα εξεταστεί το μάθημα «Εισαγωγή στην Ελληνική γλώσσα και Γλωσσολογία», μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Η εξέταση (γραπτή εξέταση και παράδοση εργασίας), θα πραγματοποιηθεί σε μία αίθουσα.
Στην πλατφόρμα e-course (Ανακοινώσεις), ο σχετικός σύνδεσμος (link).

Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 3-6 μ.μ. θα εξεταστεί το μάθημα «Γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο και επικοινωνιακή προσέγγιση», μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Η εξέταση (γραπτή εξέταση και παράδοση εργασίας), θα πραγματοποιηθεί σε μία αίθουσα. Στην πλατφόρμα e-course (Ανακοινώσεις), ο σχετικός σύνδεσμος (link).

Από το γραφείο της διδάσκουσας