Παρακαλούνται όσες και όσοι θέλουν να συμμετέχουν στα μαθήματα του κ. Ράπτη κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-21, να κοιτάξουν τις σχετικές ανακοινώσεις στις αντίστοιχες σελίδες στο ecourse.
Οι κωδικοί των μαθημάτων είναι:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: music4
 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ: music2
Ο διδάσκων