Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της κ. Νάννη κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-21, να ενημερωθούν από τις σχετικές ανακοινώσεις στην πλατφόρμα  ecourse.

 

Τα αντίστοιχα κλειδιά εγγραφής των μαθημάτων είναι:

 

  • Διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο ΙΙ   κλειδί: dfe221
  • Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Εννοιών   κλειδί: themata21

 

Η διδάσκουσα