Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα του κ. Ράπτη κατά την εμβόλιμη εξεταστική του Φεβρουαρίου να κοιτάξουν τις σχετικές ανακοινώσεις στα αντίστοιχα μαθήματα στο ecourse. Κωδικοί στο ecourse:

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ: music2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: music4

 

Από τον διδάσκοντα