Το Εργαστήριο Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων Η Τέχνη στην Εκπαίδευση σας προσκαλεί τη Δευτέρα 7-12-2020 στις 18.30 στη διάλεξη του κ. Παναγιώτη Δαφιώτη, ΕΔIΠ και Διδάσκοντος στη Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, με θέμα:

 

Ζωγραφική και Σχέδιο στην προσχολική ηλικία: μια προσέγγιση μέσα από τη θεωρία της πολυτροπικότητας

 

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MSTeams.

Ο κωδικός της Αίθουσας της διάλεξης είναι: wzncik4

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διάλεξης είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ada170cd1b4a749cea59213e90595b3f5%40thread.tacv2/1606820142861?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22cd3bae00-9f0d-4d6e-bb9b-51dd4155d186%22%7d

 

Διαδικτυακός Ιστότοπος Εργαστηρίου: https://arts.ecedu.uoi.gr/

 

Abstract Διάλεξης

Πρόγραμμα Κύκλου Διαλέξεων και σεμιναρίων ακαδημαϊκου έτους 2020-2021