Οι φοιτητές επί πτυχίω που εξετάζονται στα μαθήματα της κ. Τσιτσανούδη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου καλούνται να ελέγξουν τη συμμετοχή τους στις ομάδες εξέτασης των μαθημάτων τους. Σε περίπτωση που δεν είναι μέλη, καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα στο nitsi@uoi.gr, συμπεριλαμβάνοντας στο μήνυμά τους τα εξής :

Ονοματεπώνυμο, Α.Μ., μάθημα εξέτασης.

Από το γραφείο της διδάσκουσας