Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι την Παρασκευή 21.10. 2022 το μάθημα “Σύγχρονα Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης”- ΠΝΕ 317 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί αργότερα.

 

Η Διδάσκουσα