Λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητριών/φοιτητών το μάθημα “ΝΥ418α – Παιδική Λογοτεχνία” θα διδάσκεται σε δυο ομάδες
Ομάδα Α   –   Από   Α – Μητσ          Πέμπτη  3-6 μ.μ.  Αίθουσα Σεμιναρίων
Ομάδα Β   –   Από   Μητσιο – Ω      Πέμπτη  6-9 μ.μ.  Αίθουσα Σεμιναρίων
Η διδάσκουσα