Η ερχόμενη διάλεξη (Τρίτη, 18 Οκτωβρίου) του μαθήματος, “Το Μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία” του Ζ’ εξαμήνου αναβάλλεται.
Θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωση της διάλεξης με νέα ανακοίνωση.
Από τη διδάσκουσα