Το μάθημα επιλογής “Πρώιμη ανίχνευση δυσλεξικής συμπεριφοράς” στην κατεύθυνση Κοινωνική και Συναισθηματική ανάπτυξη θα γίνεται κάθε Δευτέρα 5-7 μ.μ. στην Αίθουσα 2.

Έναρξη μαθημάτων :14/03/2022
Ο  διδάσκων