Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι ο κωδικός στο MS ΤΕΑΜ για το μάθημα “ΠΝΥ308 – Πληροφορική και Εκπαίδευση – Νέες Τεχνολογίες” είναι: i9e0wf0
Από τη διδάσκουσα