Ανακοίνωση για το μάθημα “ΠΝΥ308 – Πληροφορική και Εκπαίδευση – Νέες Τεχνολογίες”