ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Τρίτη 15.00-18.00
Οι συμμετέχοντες στο μάθημα Συστημική Θεώρηση Οικογένειας μέσω MS Teams μπορούν να χρησιμοποιούν τον κωδικό 4mk49j1
Η διδάκουσα