Για το Μάθημα: Συστημική Θεώρηση Οικογένειας η πρώτη παράδοση του μαθήματος Συστημική Θεώρηση Οικογένειας θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΤΕΑΜΣ, τη Δευτέρα 04 Μαρτίου και ώρα 12.00 π.μ.

Κωδικός εισόδου στην διαδικτυακή αίθουσα:

 cprjeam

Από τη διδάσκουσα