Για το μάθημα Εξελικτική Ψυχολογία η πραγματοποίηση του μαθήματος τη Δευτέρα 04 Μαρτίου διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΤΕΑΜΣ και ώρα 15.00 μμ.

Κωδικός εισόδου στη διαδικτυακή αίθουσα:

mfhoklp

Η διδάσκουσα