Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, 24/11/2022, στις 12.00 μ. στην Αιθ. 2 του Π.Τ.Ν. θα πραγματοποιηθεί το μάθημα που αναβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.
Από τη διδάσκουσα