Το σημερινό μάθημα (16/11/2022) όπως και το επόμενο (23/11/2022) θα πραγματοποιηθούν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα (Τετάρτη, 6.00 μ.μ.).
Από τη διδάσκουσα