Το τελευταίο μάθημα πριν τις γιορτές στα “Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση” του Α΄ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου, 12.00 μ. Το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου θα γίνει κανονικά μετά τις γιορτές.
 
Από το γραφείο