Οι κωδικοί σύνδεσης στο ΤΕΑΜS για να συνδεθούν οι φοιτητές  στο μάθημα ΠΝΕ 820 (Ειδικά θέματα πρακτικής άσκησης: αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των επιδόσεων των νηπίων στις δραστηριότητες των θετικών επιστημών) είναι  d8tcxt1