Το μάθημα “ΠΝΕ818 – Θέματα Πρακτικής Άσκησης στην Προσχολική Εκπαίδευση Ι” τη Δευτέρα 12-12-2022 θα πραγματοποιηθεί 3:00 -6:00 στην Αιθ. Σεμιναρίων.

 

Η διδάσκουσα