Η διδασκαλία του μαθήματος «ΠΝΕ817 – Αναδυόμενη ανάγνωση και γραφή: Διδακτικές προσεγγίσεις για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία» διεξάγεται κάθε Πέμπτη στην αίθουσα 6, ώρες 18:00-21:00.

 

Από το γραφείο του διδάσκοντα