Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα «ΠΝΕ817 – Αναδυόμενη Ανάγνωση και Γραφή: Διδακτικές προσεγγίσεις για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία» να πραγματοποιήσουν εγγραφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eCourse προκειμένου να ενημερωθούν για τον κορμό του μαθήματος και να λαμβάνουν σχετικές ενημερώσεις.

 

Κωδικός εγγραφής: ling23

 

Εκ του διδάσκοντος