Το μάθημα Ζωγραφική  έχει ανώτατο όριο συμμετοχών τα 50 άτομα. Στο μάθημα που έγινε την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου παρευρέθηκαν 58 άτομα τα οποία και το δήλωσαν. Συνεπώς η λίστα για το εν λόγω μάθημα έχει κλείσει και άλλες εγγραφές δεν θα γίνουν.

 

Από τον διδάσκοντα