Το μάθημα “ΠΝΕ805 – Ιστορική εξέλιξη του ελληνικού εκπ/κου συστήματος” δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωσή του με σχετική ανακοίνωση.

 

Από τον διδάσκοντα